Política de Privacitat

Informació sobre protecció de dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Dades de contacte del responsable:

 • Nom complet: Webimpacto Consulting, S.L
 • Domicili social: Carrer Ingertal 24, 45229, Yuncler (Toledo, Espanya)
 • CIF: B45814670

Dades de contacte de la persona que exerceix funcions de responsable de protecció de dades (Comitè de Seguretat):

2. Abast de la política

Quan accedeix i usa aquesta web o utilitzes qualsevol altre mitjà que suposi tractament de dades personals es compromet a acceptar aquesta Política de Privacitat, així com les disposicions contingudes en les Condicions Legals (Avís Legal) i la Política de Cookies.

A WEBIMPACTO li proporcionem informació perquè, amb caràcter previ a l'emplenament de les seves dades personals, pugui accedir a la Política de Privacitat i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de Protecció de Dades.

3. Principis fonamentals

 • Mai sol·licitarem informació personal tret que realment sigui necessària per a prestar els serveis que siguin requerits.
 • Mai compartirem informació personal dels usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que compti amb la seva autorització expressa.
 • Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent de l'expressada en aquesta política de privacitat.

4. Per a què utilizarem les dades

Quan accedeix i usa aquesta web o utilitzes qualsevol altre mitjà que suposi tractament de dades personals es compromet a acceptar aquesta Política de Privacitat, així com les disposicions contingudes en les Condicions Legals (Avís Legal) i la Política de Cookies.

A WEBIMPACTO li proporcionem informació perquè, amb caràcter previ a l'emplenament de les seves dades personals, pugui accedir a la Política de Privacitat i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de Protecció de Dades.

5. Quan necessitarem les seves dades

WEBIMPACTO respecta al màxim la seva privacitat com a client. Recollim la informació personal necessària per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis, així com per a altres finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat.

WEBIMPACTO tracta les seves dades personals amb les següents finalitats:

 • CONTRACTUAL: (i) Contractar, mantenir i revisar el compliment dels serveis que tingui contractats amb WEBIMPACTO i totes les gestions que de la relació contractual es deriven.
 • CONSENTIMENT: (i) Qualsevol acció de màrqueting i comercial que es dugui a terme a través de qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (ii) per a la gestió i tractament de candidats a llocs de treball.
 • INTERÈS LEGÍTIM: (i) Per a la posada en marxa d'accions comercials, (ii) També per a la prevenció, recerca i detecció del frau (iii) per a enviar recomanacions de productes i serveis tenint en compte els que hagi contractat en el passat.

6. Es comunicaran les seves dades a altres destinataris

 • Per a donar-li d'alta com a client en WEBIMPACTO.
 • Per a requerir qualsevol dels serveis i/o productes que oferim.
 • Per a gestionar sol·licituds de candidats a treballar amb nosaltres o amb empreses col·laboradores.
 • Per a atendre les consultes que ens facin arribar.

7. Durante cuánto conservaremos su información personal

El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que pugui arribar a contractar. En qualsevol cas, es conservaran les seves dades durant la vigència de la relació comercial / contractual. Una vegada finalitzada aquesta, mantindrem les seves dades bloquejades durant els terminis de prescripció de les obligacions que hagin pogut néixer del tractament i/o els terminis legals aplicables, quedant a la disposició de les autoritats competents, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

8. Com pot exercir els seus drets

Com a titular dels drets de la seva informació personal, té el control sobre aquestes dades. D'aquesta manera, també ens assegurem que la informació sigui precisa i veraç.

Els drets que pot exercitar són:

 • Dret d'Accés: podrà consultar si estem tractant dades personals que el concerneixen en WEBIMPACTO.
 • Dret de Rectificació i Supressió: podrà accedir a la seva informació personal i sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades quan siguin inexactes o consideri que ja no són necessaris per als fins que van ser recollits.    
 • Dret d'oposició: podrà oposar-se al tractament de les seves dades, tret que, per motius legítims imperiosos, o en l'exercici o defensa de possibles reclamacions, els mantinguem degudament bloquejats durant els terminis corresponents en tant subsisteixin les obligacions legals.  
 • Dret de Limitació al tractament: podrà sol·licitar la limitació del tractament de la seva informació personal mentre es comprova la impugnació de l'exactitud o licitud de les seves dades, durant l'exercici o defensa de possibles reclamacions o litigis.  
 • Dret de Portabilitat: podrà sol·licitar la portabilitat de les dades que ens ha facilitat a un altre responsable de tractament, en determinades circumstàncies.

Vostè podrà exercir els seus drets sense cap cost.

Com pot reclamar davant l'Autoritat de Control?

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què WEBIMPACTO està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al responsable de privacitat o a l'autoritat de control en protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d'Espanya.

9. Seguretat

En WEBIMPACTO mantenim els més alts nivells de seguretat exigits per la Llei per a protegir les teves dades de caràcter personal enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

Quan rebem les teves dades, utilitzem rigorosos procediments i funcions de seguretat per a impedir qualsevol accés no autoritzat. Les accions descrites en aquesta secció i destinades a garantir un nivell de seguretat adequat per al risc detectat inclouran, si fos necessari, les següents mesures:

 • Seudonimización i el xifratge de dades personals.
 • Mesures capaces de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Mesures capaces de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic.
 • Existència d'un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.
 • Avaluació periòdica del risc de destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
 • Mesures per a garantir que qualsevol persona que actuï sota l'autoritat de WEBIMPACTO i tingui accés a dades personals només pugui tractar aquestes dades seguint instruccions de WEBIMPACTO.

10. Confidencialitat

Les dades personals que es puguin recollir seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte dels mateixos i garantint el deure de guardar-los adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix en la legislació aplicable.

11. Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de WEBIMPACTO en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

12. Canvis en la política de privacitat

WEBIMPACTO, es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquests supòsits, WEBIMPACTO anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

13. Correus comercials

D'acord amb la LSSICE, WEBIMPACTO no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada. Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, WEBIMPACTO compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

14. Responsabilitat

L'usuari serà l'únic responsable a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

15. Cookies

El nostre lloc web utilitza "cookies" per a recaptar informació sobre la forma d'utilització del Lloc web. Si desitges obtenir informació més detallada sobre com WEBIMPACTO utilitza les cookies, consulta la Política de Cookies.

Descobreix les últimes tendències del sector