Adatvédelmi irányelvek

Información soTájékoztatás az adatvédelemrőlbre protección de datos

1. Ki az Ön adatainak adatkezelője?

A felelős személy elérhetőségei:

 • Teljes név: Webimpacto Consulting, S.L
 • Bejegyzett székhely: Calle Ingertal 24, 45229, Yuncler (Toledo, Spanyolország)
 • CIF: B45814670

Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó személy (Biztonsági Bizottság) elérhetőségei:

2. A szabályzat hatálya

Amikor Ön belép és használja ezt a weboldalt, vagy bármilyen más, személyes adatok feldolgozásával járó eszközt használ, Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi szabályzatot, valamint a Jogi feltételek (Jogi közlemény) és a Sütikre vonatkozó szabályzat rendelkezéseit.

A WEBIMPACTO-nál tájékoztatást nyújtunk Önnek, hogy személyes adatainak kitöltése előtt hozzáférhessen az Adatvédelmi szabályzathoz és minden egyéb, az adatvédelemmel kapcsolatos lényeges információhoz.

3. Alapelvek

 • Soha nem kérünk személyes adatokat, kivéve, ha azok valóban szükségesek a kért szolgáltatások nyújtásához.
 • Személyes adatait soha nem osztjuk meg senkivel, kivéve, ha a törvénynek való megfelelés érdekében vagy az Ön kifejezett engedélyével történik.
 • Személyes adatait soha nem használjuk fel más célra, mint ami ebben az adatvédelmi szabályzatban szerepel.

4. Mire fogjuk felhasználni az Ön adatait

A WEBIMPACTO tiszteletben tartja az Ön mint ügyfél magánéletét. Egyes szolgáltatásaink kezeléséhez és karbantartásához, valamint a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott egyéb célokra gyűjtjük a szükséges személyes adatokat.

5. Milyen esetekben kérjük az Ön adatait

A WEBIMPACTO az Ön személyes adatait a következő célokból kezeli::

 • SZERZŐDÉSI: i) A WEBIMPACTO-val szerződött szolgáltatások teljesítésének és a szerződéses kapcsolatból eredő valamennyi irányításnak a szerződése, fenntartása és felülvizsgálata.
 • BELEEGYEZÉS (i) Bármilyen marketing és kereskedelmi tevékenység, amelyet bármilyen módon végeznek, beleértve a telematikai eszközöket is (ii) az álláspályázatok kezelése és feldolgozása céljából.
 • JOGI ÉRDEK: (i) kereskedelmi tevékenységek végrehajtása, (ii) csalás megelőzése, kivizsgálása és felderítése, (iii) termék- és szolgáltatásajánlatok küldése, figyelembe véve az Ön által korábban igénybe vett termékeket és szolgáltatásokat.

6. Az Ön adatai más címzettek számára is átadásra kerülnek.

 • Ügyfélként regisztrálni Önt a WEBIMPACTO-ban.
 • Az általunk kínált szolgáltatások és/vagy termékek bármelyikének igénylése.
 • A velünk vagy partnercégekkel való munkavégzésre jelentkezők jelentkezésének kezelése.
 • Válaszolni bármilyen kérdésére.

7. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait.

Az Ön nyugalma a mi prioritásunk. Ezért garantáljuk, hogy az Ön adatait csak a következőkkel közöljük:

Az illetékes állami szervek, az adóhivatal, az állambiztonsági erők és testületek, a bírák és bíróságok, amennyiben a WEBIMPACTO jogszabályi kötelezettséget vállal ezek biztosítására.

 A szakmai gyakorlatban együttműködő vállalatok a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 A WEBIMPACTO továbbá együttműködik néhány harmadik fél szolgáltatóval, akik hozzáféréssel rendelkeznek az Ön személyes adataihoz, és akik a WEBIMPACTO nevében és megbízásából a fent említett adatokat a szolgáltatásnyújtásuk következményeként kezelik.

Különösen, példaként és korlátozás nélkül, a fent említett szállítók a következő ágazatokban nyújtanak szolgáltatásokat: futár- és csomagküldő szolgáltatások, banki szolgáltatások stb.

Személyes adatait semmilyen körülmények között nem osztjuk meg harmadik felekkel az Ön előzetes beleegyezése nélkül.

8. Hogyan gyakorolhatja jogait

Személyes adatainak jogosultjaként Ön rendelkezik az adatok felett. Így biztosítjuk azt is, hogy az információk pontosak és igazak legyenek.

A gyakorolható jogok a következők:

 • Hozzáférési jog: Ön betekinthet abba, ahogy a WEBIMPACTO-nál kezeljük az Önre vonatkozó személyes adatokat.
 • Helyesbítéshez és törléshez való jog: Ön hozzáférhet személyes adataihoz, és kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, ha azok pontatlanok vagy már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték.
 • Tiltakozási jog: Ön tiltakozhat adatai feldolgozása ellen, kivéve, ha kényszerítő erejű jogos okokból, vagy esetleges követelések gyakorlása vagy védelme érdekében az adatokat a megfelelő ideig, a jogi kötelezettségek fennállásáig megfelelően zárolva tartjuk.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amíg az adatok pontosságát vagy jogszerűségét vitatják, illetve az esetleges követelések vagy peres eljárások gyakorlása vagy védelme során.
 • A hordozhatóság joga: bizonyos körülmények között kérheti az Ön által megadott adatok más adatkezelőhöz történő hordozhatóságát.

Jogait ingyenesen gyakorolhatja.

Hogyan tehet panaszt a Felügyeleti Hatóságnál?

Ha a felhasználó úgy véli, hogy probléma merül fel azzal, ahogyan a WEBIMPACTO az adatait kezeli, panaszával az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a megfelelő adatvédelmi ellenőrző hatósághoz fordulhat, Spanyolország esetében a Spanyol Adatvédelmi Ügynökséghez.

9. Biztonság

A WEBIMPACTO-nál a törvény által megkövetelt legmagasabb szintű biztonságot tartjuk fenn az Ön személyes adatainak védelme érdekében a véletlen elvesztés és a jogosulatlan hozzáférés, feldolgozás vagy nyilvánosságra hozatal ellen, figyelembe véve a technológia állását, a tárolt adatok jellegét és a rájuk vonatkozó kockázatokat. Amikor megkapjuk az Ön adatait, szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat alkalmazunk a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

 Az ebben a szakaszban leírt és a megállapított kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosítására irányuló intézkedéseknek szükség esetén a következő intézkedéseket kell tartalmazniuk:

 • A személyes adatok álnevesítése és titkosítása.
 • Olyan intézkedések, amelyek képesek biztosítani a feldolgozó rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és rugalmasságát.
 • Olyan intézkedések, amelyek fizikai vagy technikai incidens esetén képesek gyorsan helyreállítani a személyes adatok rendelkezésre állását és a személyes adatokhoz való hozzáférést.
 • A feldolgozás biztonságát biztosító technikai és szervezeti intézkedések hatékonyságának rendszeres ellenőrzésére, értékelésére és vizsgálatára szolgáló eljárás megléte.
 • A továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésének, elvesztésének vagy megváltoztatásának, illetve jogosulatlan közlésének vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek a kockázatának rendszeres értékelése.
 • Intézkedések annak biztosítására, hogy a WEBIMPACTO fennhatósága alatt eljáró és személyes adatokhoz hozzáférő személyek csak a WEBIMPACTO utasításai alapján dolgozhassanak fel ilyen adatokat.

10. Bizalmasság

Az esetlegesen gyűjtött személyes adatokat abszolút bizalmasan kezeljük, vállalva, hogy azokat titokban tartjuk, és garantáljuk a tárolási kötelezettséget azáltal, hogy az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően minden szükséges intézkedést megteszünk a megváltoztatásuk, elvesztésük és jogosulatlan feldolgozásuk vagy hozzáférésük megakadályozására.

11. Elfogadás és beleegyezés

A felhasználó kijelenti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmére vonatkozó feltételekről, elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a WEBIMPACTO a jelen adatvédelmi szabályzatban megjelölt módon és célokra feldolgozza azokat.

12. Az adatvédelmi szabályzat változásai

A WEBIMPACTO fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat módosítására, hogy azt az új jogszabályokhoz vagy joggyakorlathoz, valamint az ágazatban kialakult gyakorlathoz igazítsa. Ilyen esetekben a WEBIMPACTO ezen az oldalon a bevezetett változásokat a bevezetésük előtt ésszerű időben közli.

13. Kereskedelmi posta

Az LSSICE-nek megfelelően a WEBIMPACTO nem folytat SPAM-gyakorlatot, ezért nem küld elektronikus úton olyan kereskedelmi e-maileket, amelyeket a felhasználó nem kért vagy nem engedélyezett. Következésképpen a felhasználónak a weboldalon található minden egyes űrlapon lehetősége van arra, hogy kifejezett hozzájárulását adja a hírlevél fogadásához, függetlenül a kifejezetten kért kereskedelmi információktól. Az információs társadalom szolgáltatásairól és az elektronikus kereskedelemről szóló 34/2002 törvény rendelkezéseivel összhangban a WEBIMPACTO vállalja, hogy nem küld kereskedelmi közleményeket azok megfelelő azonosítása nélkül.

14. Felelősség

A hamis, pontatlan, hiányos vagy elavult adatokat tartalmazó űrlapok kitöltéséért kizárólag a felhasználó felel.

15. Sütik

Weboldalunk "sütiket" használ a weboldal használatára vonatkozó információk gyűjtésére. Ha részletesebb információt szeretne kapni arról, hogy a WEBIMPACTO hogyan használja a sütiket, kérjük, tekintse meg a Sütikre vonatkozó szabályzatot.

Fedezze fel az ágazat legújabb trendjeit